Bajkoopowiadanie to twórcze spotkania dla dzieci, podczas których słuchamy opowieści, uczymy się opowiadać, poznajemy świat, a przede wszystkim dobrze się bawimy.